De kantonrechterformule

De hoogte van uw gouden handdruk wordt meestal bepaald via de kantonrechterformule, die ook wel de ABC-formule word genoemd. Wat is dan de hoogte van uw ontslag-vergoeding? De formule luid: Schadeloosstelling = A x B x C, waarbij A het aantal gewogen dienstjaren is, B is het vast bruto maandsalaris en C is de correctiefactor.

Pas wel op dat u verstandig met uw ontslagvergoeding omgaat, laat deze bijvoorbeeld nooit direct naar uw rekening storten! Uw werkgever moet deze direct naar een lijfrente of gouden handdrukpolis overmaken die op uw naam staat. Uw eigen adviseur vertelt u hier meer over.

Het Lijfrentehuis is een informatieve site over financiele onderwerpen. Wij bemiddelen zelf niet in Gouden Handdrukken en u kunt op deze site dan ook geen Gouden Handdruk offerte opvragen. Wij raden u aan een erkende gouden handdruk adviseur te zoeken.

 

 

 

Home
Afsluiten
Afspraak Adviseur
Direct uitkeren
Fiscus
Gouden Handdruk
Kantonrechterformule
Lijfrente
Offerte
Ontslag
Pensioengat
Stamrecht
Vergelijken
Werkgever
WW
Onderwerpen GH

Lijfrente huis > Gouden Handdruk

Loopbaan
Offerte
Ontslag
Ontslagpremie

Ontslagprocedure
Ontslaguitkering
Optimaal besteden
Pensioen advies
Pensioengat
Pensioenopbouw
Rechten
Reintegratie
Reorganisatie
Schadeplichtigheid
Schadevergoeding
Sociaal plan
Solliciteren
Spaarloon
Successierecht
Suppletiemethode
Vergelijken
Vermogensbelasting
Waardeoverdracht
Werkgever
WW

Andere onderwerpen op het lijfrentehuis:

Hypotheek:

Hypotheek

Aflossingsvrije hypotheek
Annuiteiten hypotheek
Effectenhypotheek
Krediethypotheek

Lijfrente:

Lijfrente

Direct ingaande lijfrente