Ontslagprocedure en opzegtermijn contract

Er zijn verschillende manieren om een arbeidscontract te beëindigen. Als werknemer en werkgever het allebei eens zijn over het einde van de dienstbetrekking dan is dat natuurlijk een correcte wijze van beëindiging. Daarnaast kan de arbeidsovereenkomst eenzijdig beëindigd worden. Vaak moet hierbij een opzegtermijn in acht worden genomen.

Kijk bij opzegtermijn van een contract ook hoe het zit met uw gouden handdruk. Bij een aantal dienstjaren is de werkgever verplicht u een ontslagvergoeding mee te geven. De hoogte van die vergoeding wordt bepaald met de kantonrechtersformule.

Het Lijfrentehuis is een informatieve site over financiele onderwerpen. Wij bemiddelen zelf niet in Gouden Handdrukken en u kunt op deze site dan ook geen Gouden Handdruk offerte opvragen. Wij raden u aan een erkende gouden handdruk adviseur te zoeken.

 

 

 

Home
Afsluiten
Afspraak Adviseur
Direct uitkeren
Fiscus
Gouden Handdruk
Kantonrechterformule
Lijfrente
Offerte
Ontslag
Pensioengat
Stamrecht
Vergelijken
Werkgever
WW
Onderwerpen GH

Lijfrente huis > Gouden Handdruk

Loopbaan
Offerte
Ontslag
Ontslagpremie

Ontslagprocedure
Ontslaguitkering
Optimaal besteden
Pensioen advies
Pensioengat
Pensioenopbouw
Rechten
Reintegratie
Reorganisatie
Schadeplichtigheid
Schadevergoeding
Sociaal plan
Solliciteren
Spaarloon
Successierecht
Suppletiemethode
Vergelijken
Vermogensbelasting
Waardeoverdracht
Werkgever
WW

Andere onderwerpen op het lijfrentehuis:

Hypotheek:

Hypotheek

Aflossingsvrije hypotheek
Annuiteiten hypotheek
Effectenhypotheek
Krediethypotheek

Lijfrente:

Lijfrente

Direct ingaande lijfrente